Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Գնառաջարկի հրավեր․ Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարներ

30.09.2022

«Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» ծրագիրը հրավիրում է հետաքրքրված ընկերություններին գնառաջարկ ներկայացնել «Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարների տեխնիկական բնութագիր» ոչ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման գնահարցման համար։

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է հետաքրքրված Ընկերություններին (իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ներին) գնառաջարկ ներկայացնել «Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարների տեխնիկական բնութագիր» ոչ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման գնահարցման համար։

Ձեր Գնառաջարկը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` ուղարկելով procurement@aasw.org էլեկտրոնային հասցեին:

Պատվիրատուին ներկայացման վերջնաժամկետն է 14 Հոկտեմբեր, 2022թ.: Վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում:

Ձեր առաջարկը` հայերեն լեզվով պետք է ներկայացվի համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերի, կատալոգ(ներ)ի և տպագիր այլ նյութերի ու համապատասխան տեղեկությունների հետ մեկտեղ՝ գնանշված յուրաքանչյուր անվանման համար` ներառելով կազմակերպությունների անվանումները և հասցեները (հյուրանոց և այլն), որոնք ապահովում են համապատասխան սպասարկման ծառայությունները:

Ձեր առաջարկը պետք է ներկայացվի ստորև բերված հրահանգների և կից ներկայացվող ​Պայմանագրի համաձայն: Կցված Ծառայությունների մատուցման ժամկետները և պայմանները հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն (պայմանագրի պատճեն) առ այն, որ ունի նմանատիպ ոչ խորհրդատվական ծառայությունների հաջողությամբ փորձառություն։ Նվազագույնը երկու պայմանագիր վերջին երեք տարիների (2018-2021թթ.) ընթացքում: 

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին