Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Վերապատրաստման իրականացման խորհրդատու (Սոցիալական աշխատողների ուսուցում աշխատավայրում (քոուչինգ))

18.07.2022

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը ստանալով ֆինանսավորում Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամից «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակներում մտադիր է ստացված միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների:

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Ասոցիացիա) ստանալով ֆինանսավորում Ճապոնիայի սոցիալական զարգացման հիմնադրամից «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”) դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակներում մտադիր է ստացված միջոցների մի մասն ուղղել խորհրդատվական ծառայությունների:

Հանձնարարականի հիմնական նպատակն է հզորացնել Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի նորաստեղծ Միասնական սոցիալական ծառայության և համայնքային սոցիալական աշխատողների կարողությունները իրականացնելով ուսուցում աշխատավայրում (քոուչինգ) սոցիալական դեպքի վարման մեթոդաբանության արդյունավետ կիրառման համար։

 • Խորհրդատուն Ծրագրի իրականացնող գործակալության ներկայացուցչի (Ծրագրի առաջին բաղադրիչի համակարգող) հսկողության ներքո և այլ տեղական խորհրդատուների հետ սերտ համագործակցությամբ պետք է իրականացչի ուսուցում աշխատավայրում (քոաչինգ) վերոհիշյալ ծրագրային մարզերում։

Աշխատանքային պարտականություններ

Խորհրդատուն պատասխանատու է հետևյալ խնդիրների համար ՝

 • Ծանոթանալ և լավագույնս կիրառել ծրագրի շրջանակներում փորձարկվող դեպքի վարման մեթոդաբանութնոը (ինչպես նկարագրված է փորձնական գործառնական ձեռնարկում):
 • Անհատական և խմբային քոուչինգ աջակցություն տրամադրել տեղական սոցիալական աշխատողներին / դեպք վարողներին հետևյալ խնդիրների համար՝
  • Դեպքերի գրանցում (ներառյալ MIS- ի (տեղեկատվական կառավարման համակարգի) կիրառումը)
  • Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ (կարիքների խորը գնահատում, մոտիվացիոն հարցազրույց, տնային այցեր, քարտեզագրում և այլն)
  • բարդ հաճախորդների հետ աշխատանք
  • կապերի հաստատում
  • Ռեսուրսների մոբիլիզացում
  • Հաճախորդների հետ հաղորդակցում ակտիվացման, հզորացման, համայնքների մոբիլիզացման և ներառման վերաբերյալ
 • Աջակցել զարգացնել և բարելավել սոցիալական աշխատանքի հմտությունները հետևյալ ուղղություններով՝
  • Կարեկցանք
  • Արդյունավետ հաղորդակցություն
  • Կազմակերպում
  • Քննադատական մտածողություն, որպեսզի կարողանան վերլուծել անկողմնակալ դիտորդությունից և հաղորդակցությունից ստացված տեղեկատվությունը
  • Ակտիվ ունկնդրում
  • Շահերի պաշտպանություն

• Համապատասխան համայնքներում տեղական սոցիալական ծառայության աշխատուժի հետ անցկացնել ամենամսյա հանդիպումներ հետևյալի վերաբերյալ՝

Համագործակցային սոցիալական աշխատանքի պրակտիկա

Ինքնօգնություն և մասնագիտական այրման կանխարգելում

 • Մշակել ամսական հաշվետվություններ ստեղծված մարտահրավերների, ինչպես նաև տեղում վերոհիշյալի համապատասխան սոցիալական աշխատողներին տրամադրված աջակցության ամփոփում:

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում (սոցիալական աշխատանք , սոցիոլոգիա, սոցիալական գիտություններ, և այլն),
 • Սոցիալական աշխատանքի շրջանակի և մոդելների խորը իմացություն և ոչ պակաս քան 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • վերապատրաստաման դասընթացների և քոուչինգի անցկացման փորձ (Ծրագրի համապատասխան առաջնային ոլորտներում փորձառությունը, ինչպիսիք են ակտիվացումը, մանկական աղքատությունը և ներառումը, կդիտվի առավելություն)
 • Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի, և դեպքի վարման փորձ,
 • Աշխատանքի փորձ պետական սոցիալական ծառայությունների գործակալությունների և համապատասխան տարածքային կենտոննների հետ ,
 • Հաղորդակցման, ներկայացման և ֆասիլիտացման հմտություններ,
 • Համապատասխան համակարգչային հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են լավ մշակված մասնագիտական փաստաթղթերի կազմման և առցանց ծրագրի կառավարման համակարգերի աշխատանքի համար:

Շահագրգիռ խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որը հաստատում է, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձ ծառայությունների մատուցման համար

Վերոշարադրյալ պահանջներին համապատասխանող խորհրդատուները կարող են մինչև 2022 թվականի հուլիսի 28-ը ներկայացնել փաստաթղթերը (օրինակ՝ կենսագրական թերթիկ (CV), մոտիվացիոն նամակ) ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեով:

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա ՀԿ

Պարույր Սևակի 30 բն 43/1, Երևան, ՀՀ

Էլ. փոստ՝ procurement@aasw.org

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին