Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Ասոցիացիան հրավիրում է հետաքրքրված Ընկերություններին գնառաջարկ ներկայացնել «Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարների իրականացում» գնահարցման համար։

31.01.2022

«Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» ծրագիրը հրավիրում է հետաքրքրված Ընկերություններին գնառաջարկ ներկայացնել «Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարների իրականացում» գնահարցման համար։

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» Հասարակական Կազմակերպությունը և «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» ծրագիրը հրավիրում է հետաքրքրված Ընկերություններին գնառաջարկ ներկայացնել
«Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարների իրականացում» գնահարցման համար։

Ձեր Գնառաջարկը պետք է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` ուղարկելով
procurement@aasw.org էլեկտրոնային հասցեին:

Պատվիրատուին Ձեր առաջարկը` 3-րդ կետում նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով, ներկայացման վերջնաժամկետն է 07 փետրվարի, 2022թ., ժ. 18:00 (տեղական ժամանակով):
Վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում:

Ձեր առաջարկը` հայերեն լեզվով պետք է ներկայացվի համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերի, կատալոգ(ներ)ի և տպագիր այլ նյութերի ու համապատասխան տեղեկությունների հետ մեկտեղ՝ գնանշված յուրաքանչյուր անվանման համար` ներառելով կազմակերպությունների
անվանումները և հասցեները, որոնք ապահովում են սպասարկման ծառայություններ Հայաստանում:

Ձեր առաջարկը պետք է ներկայացվի ստորև բերված հրահանգների և կից ներկայացվող Պայմանագրի համաձայն: Կցված Ծառայությունների մատուցման ժամկետները և պայմանները հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին