Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Աշխատանքի հայտարարություն

24.10.2023

Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան աշխատանքի է հրավիրում սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների Գորիս և Վայք համայնքներում (ներառյալ հարակից բնակավայրերում) տեղահանված ընտանիքների հետ աշխատելու համար:

Մեր թիմին միանալու համար փնտրում ենք սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների՝ Վայք, Գորիս և Մարտունի համայնքներում, այդ թվում հարակից բնակավայրերում, Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների հետ աշխատելու համար։

Աշխատանքները ներառելու են կանոնավոր սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը նշված համայնքներում բնակվող Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին հետևյալ ձևաչափերով՝ արտագնա (մոբիլ) և կենտրոնում։

 

Սոցիալական աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները ներառելու են․ 

 • ընտանիքների կարիքների և ռեսուրսների գնահատումը (միջավայրային, վարքագծային, հուզական և սոցիալական գործոններ),
 • տնայցերի իրականացումը (գնահատման, խորհրդատվության տրամադրման և շարունակական վերահսկողության նպատակներով),
 • ընտանիքների հետ աշխատանքի պլանավորումը և միջամտությունը,
 • ընտանիքների՝ իրենց բնակության համայնքներում ինտեգրման գործընթացին աջակցելը,
 • ռիսկային/խոցելի ընտանիքների/ անհատների հայտնաբերումը,
 • սոցիալական խորհրդատվությունների տրամադրումը,
 • ինքնօգնության և փոխօգնության խմբերի ձևավորումն ու վարումը,
 • գրառումների, արձանագրությունների, բազաներ վարումը, հաշվետվությունների կազմումը, դեպքերի ամբողջական փաստաթղթավորումը, 
 • կամավորների ներգրավումն ու նրանց հետ աշխատանքի կազմակերպումը, 
 • սերտ համագործակցությունը համայնքում գործող պետական և ոչ պետական ծառայությունների/կառույցների հետ,
 • սերտ համագործակցությունը ծրագրային թիմի և կազմակերպության աշխատակազմի հետ,
 • մասնակցությունը կարողությունների զարգացման դասընթացներին, հանդիպումներին,
 • այլ առնչվող գործառույթների իրականացումը։

Հոգեբանի աշխատանքային պարտականությունները ներառելու են․ 

 • անհատական և խմբային ձևաչափերով հոգեբանական խորհրդատվության տրամադրումը,
 • տեղահանված անհատների հոգեբանական բարեկեցության գնահատումը (ըստ համապատասխան սանդղակների),
 • հոգեբանական խորհրդատվության և թերապիայի տրամադրման պլանավորումը,
 • հոգեբանական խորհրդատվական և թերապևտիկ սեսիաների իրականացումը,
 • ինքնօգնության և փոխօգնության խմբերի ձևավորումն ու վարումը,
 • գրառումների, բազաներ վարումը, հաշվետվությունների կազմումը,  
 • սերտ համագործակցությունը ծրագրային թիմի և կազմակերպության աշխատակազմի հետ,
 • մասնակցությունը կարողությունների զարգացման դասընթացներին, հանդիպումներին,
 • այլ առնչվող գործառույթների իրականացումը։

Պահանջվող գիտելիքներ և հմտություններ.

 • գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություն,
 • մեծ նվիրում և աշխատելու կարողություն ճկուն միջավայրում,
 • արագ սովորելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • խնդիրները լուծելու և անսովոր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

Պահանջվող որակավորումներ և փորձ․

 • ոլորտային մասնագիտական կրթություն,
 • սոցիալական ոլորտում աշխատանքի փորձառությունը,
 • ՀԿ ոլորտում փորձառությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Արցախում սոցիալական աշխատանքի փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն։

Հետաքրքրված անձինք կարող են ինքնակենսագրական (CV) ուղարկել infoaasw@gmail.com էլհասցեին՝ նամակի Թեմա հատվածում նշելով "Սոցիալական աշխատողի հաստիք" կամ "Հոգեբանի հաստիք"

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 30 հոկտեմբերի, 2023:

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին