Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Միասին Հանուն Սոցիալական Համայնքների

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ծրագրի նպատակն է աղքատության եւ անհավասարության դեմ պայքարը և սոցիալական փոփոխություններին և ներառական ու կայուն զարգացմանը նպաստելը Հայաստանում։ Այս նպատակին հասնելու համար գործողություններն ուղղված են լինելու՝
1. ակտիվացնելու միջոլորտային և միջագերատեսչական համագործակցությունը պետական և ոչ պետական կառույցների միջև՝ տեղական մակարդակում,
2. ամրապնդելու ՔՀԿ դերն ու մասնակցությունը տեղական սոցիալական քաղաքականության գործընթացներում, ինչպես նաև նպաստելու որակյալ և նպատակային սոցիալական ծառայությունների մատուցմանը,
3. նպաստելու սոցիալական ծառայությունների պետական ֆինանսավորման թափանցիկ մեխանիզմների ներդրմանը։
Արդյունքում մշակվելու և ներ են դրվելու կարիքահեն և կայուն տեղական սոցիալական ծրագրեր, ինչպես նաև ՔՀԿ-ների կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայություններ՝ ի նպաստ Հայաստանի մարզերի աղքատ և անապահով ընտանիքների։

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 9 թիրախ համայնքների համար՝ Գյումրի, Ախուրյան, Գորիս, Սիսիան, Տաթև, Իջևան, Նոյեմբերյան, Արմավիր և Մեծամոր, մշակվել են տեղական սոցիալական պլաններ (ՏՍՊ), որոնցում սահմանվել են համայնքների առաջնահերթությունները բնակության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում: 

ՏՍՊ-ների մշակումն իրականացվել է մասնակցային եղանակով՝ ընդգրկելով նաև բնակչության տարբեր խմբերին՝ Ծրագրի շրջանակներում ձևավորված տեղական միջգերատեսչական ցանցի կողմից:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

Ծրագրի շրջանակներում ՏՍՊ առաջնահերթությունների հենքի վրա տրամադրվել են 9 դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք թույլ կտան յուրաքանչյուր համայնքում փորձարկել ՏՍՊ առաջնահերթ-ծրագրերից որևէ մեկը և մշակել ու ներդնել համայնքային ֆինանսավորմամբ սոցիալական ծառայությունների մատուցման թափանցիկ և գործուն մեխանիզմներ:

Այս փորձարկումները թույլ կտան նաև մշակել սոցիալական ծառայությունների տիպային նվազագույն ստանդարտներ:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԻՄ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Loading
Your message has been sent. Thank you!

help@aasw.org

+37495605600

Պարույր Սևակի 30, 0069, Երևան

Սույն հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան, և այն որևէ ձևով չի կարող արտահայտել Եվրոպական միության կամ Ավստրիական զարգացման գործակալության տեսակետները:

Սույն հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան, և այն որևէ ձևով չի կարող արտահայտել Եվրոպական միության կամ Ավստրիական զարգացման գործակալության տեսակետները: