Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Թարգմանչական ծառայություններ մատուցողի մրցույթ

13.04.2021

Համաժամանակյա/հաջորդական թարգմանչական ծառայություններ ծրագրի համար

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Ասոցիացիա) «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”)  դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակում հայտարարում  է Թարգմանչական ծառայություններ մատուցողի (համաժամանակյա / հաջորդական թարգմանություն) ընտրության մրցույթ:

Հանձնարարականի հիմնական նպատակն է աջակցել Ծրագրի միջոցառումների իրականացմանը, մասնավորապես մատուցել որակյալ թարգմանչական ծառայություններ (համաժամանակյա/հաջորդական թարգմանություն անգլերենից հայերեն և հակառակը) ։

Ծրագրի իրականացման ժամկետները` 2021 – 2023 թվականներ:

  1. Աշխատանքի շրջանակը

Խորհրդատուն (թարգմանիչը) պետք է ՝

  • կատարի  համաժամանակյա և/կամ հաջորդական թարմանություններ ծրագրի միջոցառումների (կոնֆերանս, կլոր սեղան, փակման միջոցառում և այլն) և հանդիպումների (տեխնիկական աշխատանքային խմբերի հանդիպուներ, միջազգային խորհրդատուների և տեղական գործընկերների միջև հանդիպումներ, Համաշխարհային բանկի առաքելություններ և այլն) ժամանակ անգլերենից հայերեն և հակառակը։

Վարձատրությունը համաժամանակյա և/կամ հաջորդական թարգմանության համար իրականացվելու է ժամավճարով (1 ժամ / 2 ժամ / 4 ժամ / 8 ժամ).

Պահանջվող որակավորումներն ու հմտությունները (այս մասը կհեռացվի պայմանագրին կցված ToR- ից):

Թարգմանիչը պետք է բավարարի հետևյալ որակավորումները և պահանջները ՝  

  • Որակավորում ստացած թարգմանիչ (լեզվանաբի աստիճան՝ անգլերեն լեզվի մասնագետ) և/կամ բարձրագույն կրթություն այլ համապատասխան որոլտում  (կդիտվի որպես առավելություն),
  • Համապատասխան փորձ թարգմանչական ծառայություններ մատուցելու անգլերենից հայերեն և հակառակը ապացուցված ձայնագրությամբ (համապատասխան հղումների ցանկը պետք է կցված լինի CV-ում),
  • Սոցիալական ոլորտում թարգմանություններ կատարելու փարձ (կդիտվի որպես առավելություն)։

Ծրագիրը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 11,000 խոցելի անձանց համար ընդլայնելու է սոցիալական աջակցության նպաստներից և ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները, և տրամադրելու է ինքնազբաղվածության աջակցություն: Ծրագրի դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի (Japan Social Development Fund, JSDF) կողմից:  Դրամաշնորհային պայմանագիրը ստորագրվել է 2020թ. մայիսի 6-ին (մանրամասների համար):

Ծրագիրը մշակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համագործակցությամբ և իրականացվելու է «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության կողմից, որը Հայաստանում սոցիալական աշխատողների ազգային մասնագիտական ներկայացուցչական և շահույթ չհետապնդող կառույց է:

Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամը հինադրվել է Ճապոնիայի Կառավարության և Համաշխարհային Բանկի կողմից՝ որպես Համաշխարհային Բանկի սահմանված չափանիշներին համապատասխանող երկրների բնակչության ամենաաղքատ և առավել խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն ցուցաբերելու մեխանիզմ: Հիմնական նպատակն է՝ ամրապնդել նրանց ներուժը, ընդլայնել նրանց կարողությունը և մասնակցությունը հասարակական և տնտեսական կյանքում:

Վերոշարադրյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են մինչեւ 2021 թվականի ապրիլի 27-ը ներառյալ ներկայացնել մոտիվացիոն նամակ և կենսագրական թերթիկ (CV) անգլերեն լեզվով հետևյալ էլեկտորնային հասցեին` procurement@aasw.org, նամակի թեմայում նշելով աշխատատեղի անվանումը` «Թարգմանչական ծառայություն (համաժամանակյա/հաջորդական թարգմանություն)»:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հարցազրույցի կհարավիրվեն միայն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները: 

Հարցերի և պարզաբանումների համար hեռ.`(374 95) 60-56-00 

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին